Produkty a řešení
GMG color | Ofsetový tisk

GMG ColorProof pro ofsetový tisk 

Výrobní postup v ofsetovém tisku se drasticky v minulých letech změnil. Posílání digitálních dat do tiskárny se stalo standardem  a to činí z digitálního nátisku fundamentální prvek. Schválení barevnosti a obsahu mezi agenturou a klientem, stejně jako kontrola dat, která přichází do tiskárny vyžadují digitální nátiskové systémy.
GMG ColorProof o5  umožňuje využít barevné profily  průmyslového standardu (např. FOGRA/bvdm) nebo zákaznické GMG profily pro specifické standardy a požadavky. Tiskárny často nabízejí barevné profily svým zákazníkům pro zajištění přesné shody nátisku s finálním tiskem. Profily GMG jsou průmyslovými standardy, ale GMG ColorProof není omezen pouze na ně, bezproblémově přijímá i ICC profily. 
Další velkou výhodou je příkladná podpora PDF formátu, dnes standardu pro výměnu grafických dat. PDF data zůstávají pro některé RIPy problémem. 
Extrémní spolehlivost a konzistence ripování na GMG ColorProof o5  je ověřena praxí a to nejen s daty v PDF formátu, ale i se všemi ostatními formáty grafických dat, ať vektorovými nebo bitmapovými. 

Poskytovatelé dat:
Cílem kontraktačního nátisku je shoda s finálním výsledkem tisku. Toho můžete dosáhnout nátiskováním podle specifikovaného tiskového standardu, kterého musí být tiskárna schopna dosáhnout v tisku,  nebo nátiskováním  pomocí profilů dodaných tiskárnou. GMG ColorProof o5 udělá vše potřebné. Výsledkem je přesný nátisk, který může být dosažen bez problému v tisku.
GMG ColorProof o5 neznemožní použití speciálních tiskových barev jako jsou barvy s vysokou pigmentací, přímé barvy Pantone nebo použití speciálních rastrů včetně stochastického. Vše, co je k tomu potřeba je relevantní ICC nebo GMG profil dodaný tiskárnou. 

Tiskárny:
GMG ColorProof o5 Vám dává možnost produkce nátisků ve shodě s průmyslovými standardy použitím existujících ICC nebo GMG profilů. S GMG ColorProof o4 dokážete svým zákazníkům nabídnout dokonalé nátiskové workflow simulující specifické tiskové kombinace i speciální barvy (Pantone, Hexachrome, barvy s vysokou pigmentací) nebo speciální rastry (FM, AM nad 200 lpi).
Ještě dnes mnoho klientů a tiskáren neakceptuje digitální nátisky pro tisk ne nenatíraném papíře. To není problém s GMG ColorProof o5. Můžete nabídnout profily pro nenatíraný papír s klidným svědomím, že výsledky věrně simulují tisk. 

Rastrový nátisk:

GMG DotProof o5  je určen pro produkci rastrových digitálních nátisků. Svými kompexními algoritmy přesně simuluje rastrová data na nátisku z dat zripovaných pro osvit. Moiré,chyby v interpretaci a přetisku mohou být zachyceny současně. Chyby jsou eliminovány před expozicí desek a bez rizika reklamace celého nákladu.
GMG profily dovolují ladit nárůst pro různé hustoty rastru a různý tiskový materiál. S takto přesnými nátisky se drasticky snižuje doba tiskové připravy  a šetří čas a náklady. 

Ekonomika:

Ušetřete peníze pomocí software GMG InkOptimizer! Speciálně vyvinuté algoritmy drasticky redukují množství tiskové barvy až o 25%  při dosažení identických výsledků tisku. Testy provedené v několika mezinárodních tiskových společnostech dokumentují podstatný potenciál úspor bez ztráty kvality a integraci v plně automatických workflow. Jde o milník ve vývoji software pro color management. 

Kontrola kvality nátisku a tisku:

GMG ProofControl provede v několika sekundách spolehlivou verifikaci nátisků a tisků. Kontrolní prvek je standardizovaný proužek barev nebo specifický testovací prvek tiskárny. Pro všechny nátisky a tisky ve specifikovaných tolerancích je automaticky vytvořen certifikát: samolepící štítek garantující vyhovění požadovanému standardu.

Detailní informace o problematice certifikovaného nátisku získáte na www.certifikovany-natisk.cz

 
 

Detail produktu