Produkty a řešení
GMG color | Řízení tiskového procesu

RapidCheck – snadná kontrola tisku

Nátisk je ekonomicky nenáročný nástroj na získání představu o tom, jak budou vypadat barvy v následném tisku. V běžné praxi je nátisk imprimován zákazníkem a slouží jako smluvní základ pro následný tisk. Často je označován jako kontraktační nátisk. Úkolem tiskárny je reprodukovat kontraktační nátisk identicky v produkčním tisku. Nicméně je to čas od času nemožné a důvod není na první pohled zřejmý. Je špatný nátisk, nebo jsou problémy v tisku? K vyloučení problémů s nátiskem nabízí společnost GMG nástroj na kontrolu nátisku GMG ProofControl, který naprosto nepochybně a v průběhu několika vteřin stanoví, zda je nátisk v definovaných tolerancích. V tomto případě lze vytisknout na tiskárně štítků certifikát s naměřenými hodnotami nátisku a tím je nátisk doplněn. Tiskárna si tak může být jistá, že dostala reprodukovatelné nátisky. A jestliže ví, že její tiskový stroj tiskne v definovaných tolerancích, už není nic dalšího co by stálo v cestě bezpečné produkci. Nástroj který potřebuje k tomuto účelu se jmenuje RapidCheck.

Co je RapidCheck?

RapidCheck je řešení, které prověří, zda všechny tiskové parametry odpovídají tiskovému standardu ISO 12647-2 a 12647-3, nebo uživatelem definované podnikové normě. Jedna měřící procedura stačí k získání relevantních dat, jejich analýze a zobrazení v grafické podobě. Proběhne automatické generování výsledné zprávy, kterou lze vytisknout, či uložit do PDF souboru. V případě odchylek od definovaných tolerancí může tiskárna jednoduše udělat nezbytné korekce v tisku a tak zajistit shodu se stanoveným tiskovým standardem.

Jak přichystat tiskový arch pro měření?

Stačí k zakázce na tiskový arch umístit níže uložený referenční terč (je potřeba vybrat správný terč dle standardu, který používate, např. Fogra 27 a 39 jsou určeny pro archový ofset na křídu) a denzity barev nastavit na vaše standardní hodnoty.
Následně přeměřit spektrofotometrem vytištěné terče (RapidCheck je schopen načíst až 15 terčů, které zprůměruje) a RapidCheck vytvoří grafický report, který porovná naměřené hodnoty oproti zvolenému standardu a vyhodnotí, zda jste v toleranci či ne.

 
 

Detail produktu